Hoppa till sidans innehåll

VERKSAMHETSIDÈ & VÄRDEGRUND


Verksamhetsidé

Gymnos erbjuder tränings-, uppvisnings-, och tävlingsgymnastik för barn, ungdomar och vuxna. I vår verksamhet har gymnasten och ledaren möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån egna förutsättningar. Vårt sätt att arbeta och bemöta varandra präglas av glädje, kunskap och gemenskap.

Värdegrund

Gymnos värdegrund är en beskrivning av de värderingar som är vägledande i arbetet med att leda, samordna, företräda och utveckla föreningens verksamhet. Föreningens värdegrund tar avstamp i både Svenska Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets värdegrunder samt Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter, svensk lag sedan 1 januari 2020):

Glädje
• Vi utvecklas och gläds tillsammans genom att inspirera och uppmuntra varandra

Kunskap
• Vi lär för livet genom att vara nyfikna och öppna för förbättringar

Gemenskap
• Vi inkluderar och välkomnar varandra genom att respektera varandra och de förutsättningar var och en ha

 Uppförandekod

Den av Svenska Gymnastikförbundet framtagna uppförandekoden ska även gälla alla medlemmar inom Gymnos. Uppförandekoden innehåller följande åtta riktlinjer.

 • Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i gymnastiken.
 • Vi underlättar individers utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 • Vi är goda förebilder.
 • Vi respekterar allas lika värde.
 • Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
 • Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar eget ansvar.
 • Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.
 • Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

Gymnasterna och gruppernas värdegrundsarbete

En viktig del i värdegrundsarbetet är att alla grupper inom Gymnos arbetar aktivt med värdegrundsfrågorna. För att underlätta arbetet har olika nivåer tagits fram där ledarna kan se vilken nivå respektive grupp passar in. För att värdegrundsarbetet ska bli ett naturligt inslag genom hela föreningen uppmuntras ledare att grupperna regelbundet diskuterar värdegrundsfrågor.

Nivå 1 – Familj- och barngrupper

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund.
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar

Nivå 2 – Flick- och pojkgrupper och förberedande tävlingsgrupper (Basgrupper)

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar
 • Tillsammans med gymnasterna arbeta fram gruppens förhållningssätt med fokus på vilket förhållningssätt som ska råda mellan ledare-barn och mellan barn-barn i gruppen
 • Arbeta med olika värdegrundsteman vid minst två tillfällen per termin

Nivå 3 – Tävlingsgrupper

 • Arbeta med glädje, kunskap och gemenskap med leken som grund
 • Genomföra föräldramöten en gång per termin
 • Förmedla föreningens policys till alla gymnasters föräldrar
 • Tillsammans med gymnasterna arbeta fram gruppens förhållningssätt med fokus på vilket förhållningssätt som ska råda mellan ledare-barn och mellan barn-barn i gruppen
 • Arbeta med olika värdegrundsteman vid minst två tillfällen per termin

Föräldramöten

Arrangera föräldramöten som syftar till att öka delaktigheten och informera om föreningens verksamhet, värdegrund och policys.

 

Uppdaterad: 02 JUN 2020 15:38 Skribent: Sofia Byhlinder
E-post: Adressen Gömd

SPONSORER

 

LEVERANTÖRER

 

Postadress:
GF Gymnos - Gymnastik
Lugnets företagscenter
79131 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 5
79131 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link