Hoppa till sidans innehåll

RIKTLINJER GYMNASTIK


Föreningens mål

Våra barnledare skall ha åtminstone tre utbildningsdagar per år. Inriktingen skall vara att förstärka kunskapen om barns utveckling både psykiskt och motoriskt, likaväl som socialt.

Våra kommittéer skall vara stöd i planering, uppföljning och i det dagliga arbetet.

 

Riktlinjer för barngymnastik

Med barn avser vi alla flick- och pojkgymnaster upp till 12 år

Vår barngymnastik skall vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar. Vi skall alltid ta hänsyn till variationer i utvecklingstakten hos barn.

Vårt mål är att alla barn får ett livslångt intresse för rörelse.

Verksamheten skall helst bedrivas i barnens närområde.

Vår förening skall erbjuda barnen en kamratlig och trygg social miljö. I en sådan miljö kan de utvecklas och påverka verksamheten. De får också lära sig att ta ansvar för sig själva och andra.

Våra ledare skall ha grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

 

Riktlinjer för tävlingsgymnastik - barn

Tävlingsgymnastik för barn skall ta hänsyn till barns varierande utvecklingstakt.

Tävlingsgymnastik skall utformas så att barnen har roligt och lär sig nya färdigheter. Själva tävlingsmomentet skall vara av underordnad betydelse. I stor utsträckning tävlar barnen mot sig själva och sina egna resultat istället för mot varandra

Tävlingsverksamheten skall utformas så att den motverkar utslagning och istället ger en stimulans till kvalitativ och idrottslig långsiktig utveckling.

Tävlingsverksamheten skall huvudsakligen ske lokalt och resultaten skall ges mindre uppmärksamhet.

Verksamheten skall utformas så att barnen får lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt att de lär sig vikten av rent spel.

 

Riktlinjer för ungdomsgymnastik


Med ungdomar avser vi alla flick- och pojkgymnaster mellan 13-19 år.

När våra ungdomar kommer upp i en övergång från barn- till ungdomsgymnastik skall detta ske successivt och vi skall ta hänsyn till att flickor och pojkar har olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

Vår gymnastik för ungdom skall erbjuda alternativa verksamhetsformer till tävlingsgymnastiken. Vi skall utforma verksamheten så att den stimulerar till ett både kvalitativt och långsiktigt deltagande.

Våra ungdomsledare skall få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om flickors och pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling

 

Riktlinjer för prestationsinriktad tävlingsgymnastik - ungdom

Med ungdom/vuxen avser vi alla kvinnliga och manliga tävlings-gymnaster över 12 år. De specifika ungdoms- och senioråldrarna skiljer sig mellan de olika disciplinerna.

De gymnaster som har talang och ambition att göra en elitsatsning skall kunna göra detta under socialt trygga former.

Övergången mellan barn och ungdomsgymnastiken skall se successivt.

Hänsyn skall tas till flickors och pojkars olika behov, förutsättningar och utvecklingstakt.

Tävlingsgymnastiken skall utformas så den motverkar utslagning men stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling.

Ledare för tävlingsverksamhet skall ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper om gymnasternas fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Tävlingsgymnastiken skall utvecklas enligt svensk idrotts etiska värderingar. Alla skall aktivt motverka bruk av doping och/eller andra regelöverträdelser samt hela tiden diskutera var de etiska gränserna går.

Uppdaterad: 23 APR 2020 15:58 Skribent: Sofia Byhlinder

SPONSORER

 

LEVERANTÖRER

 

Postadress:
GF Gymnos - Gymnastik
Lugnets företagscenter
79131 Falun

Besöksadress:
Lugnetvägen 5
79131 Falun

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link